جعبه عنوان

[box_title subtitle=”از خدمات بزرگ حمل و نقل ما لذت ببرید” font_size=”22″ font_alignment=”center” border=”middle” border_color=”#cdcdcd”]از شرکت ما به درب منزل شما کمتر از 24 ساعت![/box_title][space height=”60″][box_title font_size=”24″ font_alignment=”center” border=”double” border_color=”#cdcdcd”]سبک های دیگری برای عنوان[/box_title][space height=”60″][box_title subtitle_font_size=”15″ font_size=”24″ font_alignment=”left” border=”middle” border_color=”#cdcdcd”]سبک دیگری از عنوان[/box_title][space height=”60″][box_title subtitle_font_size=”15″ font_size=”24″ font_alignment=”center” border=”around” border_color=”#cdcdcd”]سبک دیگری از عنوان[/box_title][space height=”60″][box_title subtitle_font_size=”15″ font_size=”24″ font_alignment=”center” border=”bottom-little-line” border_color=”#e1e1e1″]سبک دیگری از عنوان[/box_title][space height=”30″][box_title font_size=”15″ font_alignment=”center” border=”middle” border_color=”#cdcdcd”]ویژگی های کدهای کوتاه[/box_title]
  • کلاس: کد CSS سفارشی اضافه شده به جعبه
  • اندازه فونت: اندازه فونت برای محتوای جعبه
  • ترازبندی فونت: ترازبندی فونت برای محتوای جعبه
  • زیرنویس: زیرنویس جعبه
  • اندازه فونت زیرنویس: اندازه فونت زیرنویس
  • حاشیه: موقعیت حاشیه
  • رنگ حاشیه: رنگ حاشیه